Over ons


De vereniging biedt alle paardenliefhebbers de mogelijkheid om op een plezierige en veranwoorde wijze de paardensport te beoefenen, passend bij hun ambitie.
Paardensportvereniging Aalten wil een laagdrempelige, positieve uitstraling te hebben, waarbij wij veel waarde hecht aan een goede sfeer, sportiviteit, saamhorigheid en wederzijds respect. Ieder lid moet zich binnen de vereniging thuis kunnen voelen. Het welzijn van het paard en de paardensporter staan hierbij  centraal. De diciplines die aan bod komen zijn: Springsport, dressuursport en eventingsport.
Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in gezondheid, maar ook in het bevorderen van participatie en sociale samenhang, daarom is het belangrijk dat het laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk. De vereniging wil de komende jaren nog beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende typen leden en hun ambitie. Het aanbod moet op maat en van goede kwaliteit zijn.

Historie
De Landelijke Rijvereniging Aalten is in 1932 opgericht en behoort tot de oudere rijverenigingen in Nederland. Het begon natuurlijk met boerengebruikspaarden. Geoefend werd er in verenigingsverband op diverse plekken en enkele malen per jaar werd er een regio concours bezocht.  Rond 1960 gingen meer burgers paardrijden en ook kwamen er paarden die alleen als rijpaard  gebruikt werden. Onze vereniging had een aantal goede amazones en ruiters in zowel de discipline dressuur als  springen.
In 1962 is in Aalten ponyclub de Kindervriend opgericht. Zij oefenden op verschillende locaties en vanaf 1980 huurde de vereniging tijdelijk een weilandje van de gemeente aan de Hessenweg. Het terrein werd stap voor stap wat ingericht voor ponysport en de vereniging kende een forse groei. In 1992 is afgesproken dat het terrein op termijn als paardensportterrein zou worden bestemd en de oefenlocatie voor beide verenigingen kon worden. Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht en een lange termijn inrichtingsplan gemaakt met als fase 1: een goede buiten oefenbak en dit samen met de Landelijke rijvereniging (op 1 terrein dus)
De twee verenigingen bleven apart bestaan tot in 2007 werd besloten tot fase 2: een fusie. Het was het jaar dat de landelijke Rijvereniging 75 jaar bestond. Deze fusie kwam eind 2008 tot stand en beide verenigingen werden samen de Paardensportvereniging Aalten.
Dat gezamenlijk meer mogelijk is  blijkt in fase 3: Alle hutten en hokjes zijn in 2008 gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw aan de Hessenweg nr. 20 met goede berging voor materiaal, toiletten en een kleine kantine. Een fijne locatie en accommodatie. Een prima plek om het paardrijden breder toegankelijk en bereikbaar te maken wat samen met een goede instructie goed lukt. 

Heden
Pony’s
De ponyclub heeft momenteel een groeiend aantal leden. De leden zorgen zelf voor een pony (lenen, huren of in eigendom) De ponyclub is laagdrempelig. Je kunt er recreatief rijden of wedstrijdgericht. Er wordt 1 keer per week geoefend in groepen van 4 ruiters of amazones, onder een deskundig en gedreven instructie. De vordering in het rijden hangt naast inzet en oefenen ook nauw samen met ambitie, aanleg en kwaliteit van de pony. Ook bieden we springlessen aan. De leden worden naar en van de les bijna allemaal begeleid door een ouder. Wie ver genoeg gevorderd is kan aan wedstrijden deelnemen. Er is een actieve jeugdcommissie die gezellige activiteiten zoals een ponykamp organiseert. Plezier staat daarbij voorop.
Paarden
Ook de afdeling paarden is groeiende. De meeste leden hebben een eigen paard of rijden een paard voor een eigenaar. Er wordt 1 keer per week getraind. Zowel dressuur als ook springen is mogelijk. Ook hier hebben we deskundig en gedreven leiding. Een groot aantal leden neemt ook deel aan wedstrijden in de regio. Onze vereniging kent ook een groep moeders die hun werk zo inrichten dat zij op een voormiddag kunnen lessen bij onze vereniging. Het lessen is tijdens de schooltijden van de kinderen. Naast de wekelijkse trainingen worden er ook veel extra activiteiten georganiseerd, zoals oefenwedstrijden, clinics, buitenritten e.d.
Share our website