Bestuur


Voorzitter: Louise Elferink 
Secretaris:
Cathelijn Duthler
Penningmeester: Dianne Uenk
Bestuurslid,  Wieke ter Haar
Bestuurslid, Tanja Lensink
Bestuurslid: taken: Terrein en accomodatie: Gerhard Simmelink
Bestuurslid: taken: Public relations en communicatie: Ivo ten Barge


Een aantal taken binnen de vereniging worden door niet bestuursleden vervult maar door commissies.
Zo is er o.a. een pr-commissie, activiteitencommisie, wedstrijdcommissie en een jeugdcommissie.
In de jeugdcommissie worden jaarlijks een aantal kinderen gevraagd in verschillende leeftijdscategorieën die dan kunnen helpen met organiseren van activiteiten.
Mocht u vragen hebben aan het bestuur; e-mail:
secretariaat@paardensportverenigingaalten.nl.
 

 
Share our website