Bestuur


Voorzitter: Wieke ter Haar
Secretaris:
Cathelijn Duthler
Penningmeester: Bea Aalbers
Bestuurslid Dianne Uenk
Bestuurslid, Tanja Lensink
Bestuurslid: taken: Terrein en accomodatie: Ruben Hoftijzer
Bestuurslid: taken: PR: Ivo ten Barge


Een aantal taken binnen de vereniging worden door niet bestuursleden vervult maar door commissies.
Zo is er o.a. een pr-commissie, activiteitencommisie, wedstrijdcommissie en een jeugdcommissie.
In de jeugdcommissie worden jaarlijks een aantal kinderen gevraagd in verschillende leeftijdscategorieën die dan kunnen helpen met organiseren van activiteiten.
Mocht u vragen hebben aan het bestuur; e-mail:
secretariaat@paardensportverenigingaalten.nl.
 

 
Share our website