Gebruik en huur rijhal en buitenrijbaan door leden PSVA

 

Overeenkomst tussen de Stichting HCA en de Paardensportvereniging Aalten over gebruik van de accommodatie aan de Hessenweg 20 te Aalten

Voor leden van PSVA  is het mogelijk om de rijhal via deze link te reserveren.

Regels t.a.v. gebruik Rijhal en Buitenbaan door leden van de Paardensportver.Aalten

 1. Alle leden van de Paardensportvereniging Aalten, met uitzondering van leden die lid zijn zonder gebruik accommodatie, kunnen gebruik maken van de accommodatie om te trainen. Hiervoor maak je gebruik van het reserveringssysteem op onze website.  Tijdens de lesuren van de vereniging, onderhoudsuren en de tijden dat de rijhal of buitenbaan privé verhuurd is, kan men geen gebruik maken van de accommodatie, dit is ook zichtbaar in het reserveringssysteem. Zie reserveringslink hierboven.
 2. Vanaf nu is het mogelijk om 2 rijbanen te reserveren. Wanneer je rijbaan 1 reserveert heb je eerste keus betreft binnen of buiten rijden. Wanneer je rijbaan 2 reserveert heb je geen keus en pas je je aan, aan welke baan “over” is. Rijbaan 1 is volledig (tegen betaling) af te huren. Rijbaan 2 niet. Op deze manier is er altijd mogelijkheid tot vrij rijden.


Het is wel de bedoeling dat je ALTIJD wanneer je gebruik maakt van de accommodatie dit via het reserveringssysteem kenbaar maakt.

 
 1. Alle leden van de Paardensportvereniging Aalten die gebruik mogen maken van de rijhal, dienen een sleutel af te nemen, verkrijgbaar tegen € 50,- borg bij de penningmeester van de Stichting, Petra Hoezen. De penningmeester houdt een sleutelregister bij. Zijn meerdere gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres lid van de Paardensportvereniging Aalten, dan hoeft dit gezin slechts één sleutel af te nemen.
 2. In de rijhal mag, indien nodig, beperkt het licht gebruikt worden, wat bediend kan worden door de twee schakelaars aan de zijkant van de schakelkast.
 3. Het licht in de buitenbaan mag gedeeltelijk gebruikt worden. Dit is te bedienen door een schakelaar bij de ingang van de hal. Er mag slechts 1 rij lampen gebruikt worden. (1 van de 2 schakelaars)
 4. In zowel de rijhal als buitenbaan dient de gebruiker altijd zelf de mest nauwkeurig te verwijderen. Dit zo spoedig mogelijk om vermenging te voorkomen met onze bodem.
 5. Bij het vrij rijden mogen er maximaal 5 rijders tegelijk in de rijhal of maximaal 10 tegelijk in de buitenbaan rijden. Per combinatie mag je dan max. 1 uur rijden. Bij veel animo is de aflossing op volgorde van binnenkomst.
 6. Longeren is verboden in zowel de rijhal als de buitenbaan. In bijzondere gevallen kan hier, na overleg met instructie of stichtingsbestuur, van worden afgeweken.
 7. Gebruikers van de accommodatie dienen zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur en dienen de regels voor gebruik van de accommodatie te respecteren, zoals op het bord: rijbaan en huisregels, in de hal is gepubliceerd.
 8. De sleutel mag niet uitgeleend worden.
 9. Schade aan de accommodatie dient men direct te melden bij de penningmeester van de Stichting HCA Petra Hoezen en wordt verhaald op de veroorzaker.
 10. Na gebruik de opzadelruimte vegen en volle mestkruiwagen legen in de mestcontainer buiten de hal.
 11. Er mag geen gebruik worden gemaakt van hindernismateriaal, met uitzondering van losse balken en cavaletti’s. Enkel wanneer je springles hebt van een gediplomeerde instructie mag je gebruik maken van hindernismateriaal. Je dient dan 24 uur van tevoren de rijhal of buitenbaan volledig (d.w.z. voor 5 personen) te reserveren en te melden bij Petra Hoezen (penningmeester Stichting HCA), dat je springles hebt. (Dit in verband met onderhoud bodem. Men dient wel rekening te houden met de opbouw- en opruimtijd.)
 12. Ruiters worden nadrukkelijk verzocht om niet alleen op de accommodatie aanwezig te zijn tijdens het beoefenen van de paardensport.
 13. Minderjarigen dienen altijd begeleiding te hebben van een meerderjarige.
 14. Het is niet toegestaan paarden/pony’s los in de rijhal of buitenbaan te laten.
 15. Rijden met (gediplomeerde) instructie of alleen gebruik: Bij het rijden met instructie of zeker willen zijn van alleen gebruik, dienen leden de hal of buitenbaan vooraf volledig te reserveren (dwz voor 5 personen). Dat mag met meerderen die ook lid moeten zijn van PSVA. 

De kosten zijn voor leden van PSVA € 10,00 per uur voor de rijhal en € 5,- per uur voor de buitenbaan.                                                                        

Leden met een speciaal abonnement (zie artikel 16) kunnen hiervoor ook het abonnement gebruiken.

 1. Leden van de PSVA kunnen bij vooruitbetaling van € 100 per kalenderjaar de rijhal of buitenbaan 1 uur per week privé gebruiken. Dit abonnement sluit men af bij Stichting Vrienden van Hippisch Centrum Aalten. 
 2. Bij laden en lossen op het voorterrein mag de verlichting van de parkeerplaats kort gebruikt worden.
 3. Bij bijzonderheden of onduidelijke zaken graag even contact opnemen met Petra Hoezen (penningmeester Stichting HCA) op telefoonnummer 06 19078087.
 4. Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen, mest-opruimen, aanvegen ed. op onze accommodatie dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen wij een onveilige situatie snel oplossen.                                 

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:    
-
dien uw klacht mondeling in bij het bestuur van de Stichting;                                       
-
indien uw klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Stichting. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens het bestuur.

 1. De map voor ongevallenregistratie ligt in het EHBO kastje bij het prikbord in de hal. Ieder ongeval zal daarin dienen te worden ingevuld op een ongevallen-registratieformulier en dient in deze map te worden bewaard.
 

Bestuur PSV Aalten en Stichting HCA , Aalten, 9 november 2023

N B Voor niet leden van PSVA die eventueel de hal willen gebruiken wordt door de Stichting de afspraken en kosten met de gebruiker geregeld.Bestuur PSV Aalten en Stichting HCA

 
 
Share our website