Jaarvergadering


  •   22/12/2023 - 28/03/2023
  • Jaarvergadering

Dinsdag 28 maart:  Jaarvergadering

19:00 inloop 20:00 aanvang.

Locatie: kantine Hessenweg.

hieronder de brief zoals verstuurd naar alle leden:

Aan de leden van Paardensportvereniging Aalten,
Hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering van Paardensportvereniging Aalten, welke gehouden
zal worden op dinsdag 28 maart in onze kantine aan de Hessenweg. Vanaf 19.30 verwelkomen wij
jullie voor een kopje koffie en om 20.00 starten wij met de vergadering.
fWij gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen aanwezig zal zijn. Mocht dit toch niet lukken kan je je
afmelden via: secretariaat@paardensportverenigingaalten.nl
Met vriendelijke groet,
Cathelijn Duthler-Bout
Alg.Secr.PSVA

Bijlage:

Jaarvergadering 28-03-2023
Inloop 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Agenda
Opening algemene ledenvergadering Paardensportvereniging Aalten
 
Mededelingen
a. Stichting HCA
b. PSVA
Ingekomen stukken
 
Notulen jaarvergadering Paardensportvereniging Aalten 2022
 
Jaarverslag PSVA 2022/2023
 
Financieel verslag
a. Financieel jaarverslag
b. Kascommissie
 
Bestuursverkiezing
a. Nicole van Vonno (aftredend)
b. Bea Aalbers (aftredend)
c. Tanja Lensink (kiesbaar)
d. ? (kiesbaar)
 
Commissies
a. Wedstrijdcommissie
b. Activiteitencommissie
c. Jeugdcommissie
d. Terreincommissie
e. PR-commissie
f. Sponsorcommissie
 
Beleidsplan en reglement
Rondvraag
Sluiting
 
Share our website